Služby

Preventívna prehliadka

Preventívna prehliadka je dôkladné posúdenie zdravotného stavu u detí aj dospelých. Mala by sa absolvovať aspoň raz ročne a jej súčasťou je odber krvi a moču, vďaka čomu sa odhalia základné problémy v oblasti krvého obrazu a obličiek. Súčasťou prehliadky je aj kontrola pulzu, tlaku a dýchania. Taktiež stav očkovaní, kontrola kože, znamienok, žíl a rozhovor o životnom štýle a aktuálnom stave pacienta.

Vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču je jedno z najčastejších ambulantných vyšetrení. Odhaľuje napríklad zápal močových ciest alebo správne funkcie obličiek. Vyšetreniu moču taktiež definuje parametre typu: pH, bielkovina, glukóza, ketóny, hemoglobín alebo vyšetrenie močového sedimentu.

Meranie krvného tlaku

Meranie krvého tlaku je odporúčané robiť pre prevenciu pravidelne. Najmä v prípade pacientov, ktorých sa týka hypertenzia (vysoký krvý tlak) alebo hypotenzia (nízky krvný tlak). Pravidlné meranie zabraňuje kolapsom a zlyhávaniam srdca, či mozgu.
všeobecná ambulancia pre dospelých

Monitoring pulzovej frekvencie

V prípade potreby merania pulzovej frekvencie ponúkame vyšetrenie, ktoré dokáže posúdiť fyzickú kondíciu alebo abnormálne stavy činnosti srdca. Vyšetrenie sa koná za aktívnej súčinnosti pacienta, keďže je nutný 24 hodinový monitoring pomocou pohodlného hrudného pásu a hodiniek.

Neurologické vyšetrenie

Vyšetrenie začína rozhovorom, ktorý definuje osobnú a rodinnú anamnézu. Pokračuje prehliadkou pacienta a základných vlastností stoja, vedomia, sfarbenia kože a orientácie. Neurologické vyšetrenie následne sleduje chrbticu, vyšetrenia hlavy, nervov a krku.

Vyšetrenie z kvapky krvy

Vyšetrenie z kvapky krvi (CRP) spoľahlivo odlišuje vírusovú a bakteriálnu infekciu. Odporúča sa najmä pri ochorení dýchacích ciest. Vďaka vyšetreniu vieme definovať, kedy sú potrebné antibiotíka a kedy postačia vitamíny, čo z neho robí prevenciu pred zbytočným užívaním antibiotikových liekov.