O doktorovi

MUDr. Peter Makara

V rokoch 1991 až 1997 študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Atestáciu 1. stupňa v odbore interné lekárstvo získal v roku 2000 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Špecializáciu v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo získal v roku 2005. Kvalifikáciu ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (,,MPH“) získal v roku 2008 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V rokoch 1998 až 2001 pracoval ako lekár v Stropkovskej nemocnici. V rokoch 2002 – 2006 pracoval ako produktový manažér pre SANDOZ.

MUDr. Peter Makara

Jeho pracovnou náplňou bolo plánovanie výroby liekov, príprava marketingových materiálov a odborné produktové školenia medicínskych reprezentantov. Od roku 2006 pracuje pre MEDI-PHARMU ako všeobecný lekár pre dospelých a zároveň je odborným garantom pre všeobecné lekárstvo.

Peter Makara je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a tiež členom zahraničnej organizácie WONCA.

Sestra: Ľubica Antoníková
Odborný garant: MUDr. Peter Makara