Ordinačné hodiny

Ambulancia
pondelok
6:30 - 13:00, 13:30 - 15:00
utorok
6:30 - 13:00
streda
6:30 - 13:00, 13:30 - 15:00
štvrtok
6:30 - 13:00
piatok
6:30 - 12:30

Zdravotná sestra: Ľubica Antoníková
Odborný garant: MUDr. Peter Makara

Zdravotný obvod Snina

Mierová
Hurbanova
Svätoplukova (n.č.)
Kpt. Nálepku
J.Bottu
Česká
Švermova

P. Jilmenického
Šafáriková (p.č.)
Rastislavova (n.č.)
Ďalkovská
Vajanského
Starinská
Pugačevova (n.č.)

Pribinova
Sládkovičova
Hámorská (n.č.)
B. Nemcovej (n.č.)
Gorkého
Gen. Svobodu
Perečínska (n.č.)

Kalinčiakova
Puškovinova
Pálenčiarska
SNP (n.č.)
Slovenská
Ševčenkova
Nad Cirochou

n.č. - nepárne čísla / p.č. - párne čísla