Služby

Liečba
depresií
Liečba
závislostí
Súdom
nariadené liečby
Dlhodobý
stres
Sociálne
služby
Vzťahové
problémy
Liečba
porúch pamäti
Liečba
úzkosti
Liečba
porúch spánku
Liečba
depresií
Liečba
závislostí
Súdom
nariadené liečby
Dlhodobý
stres
Sociálne
služby
Vzťahové
problémy
Liečba
porúch pamäti
Liečba
úzkosti
Liečba
porúch spánku

Liečba

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre deti aj dospelých, ktorá sa venuje diagnostike, liečbe a prevencii duševných porúch. Prichádzajú k nám najmä pacienti s poruchami spánku, nálady, pamäti, ale aj takí, ktorí majú problémy so závislosťami alkoholom, drogami, hraním alebo užívajú nadmerné množstvo návykových liekov.
Psychiatrická ambulancia v Snine

Poradenstvo

Zároveň poskytujeme poradenstvo pri vybavovaní sociálnych služieb – invalidné dôchodky, opatrovanie, súdom nariadené liečby a psychiatrické vyšetrenie pri odobratí vodičského preukazu kvôli alkoholu.

Iné

V prípade potreby je pacient priamo z našej ambulancie odoslaný na ďalšie vyšetrenia, napr. psychologické, alebo k inému špecialistovi, takže nemusí ísť kvôli výmennému lístku za svojím všeobecným lekárom. Naša ambulanciu má v starostlivosti aj deti z detského domova a klientov z DSS.