Ambulancia

O ambulancii

Ambulancia psychiatrickej ambulancie MUDr. Niké Makarovej sídli v zdravotníckom zariadení Vihorlat v Snine na 1. poschodí. Súčasťou zdravotnej ambulancie je čakáreň a v spoločných priestoroch sa nachádza samostatné WC pre personál a pre pacientov. V areály zariadenia Vihorlat je parkovisko. + lekáreň

Vybavenie

Ambulancia psychiatrickej ambulancie MUDr. Niké Makarovej je plne vybavená ambulancia zariadená modernými zdravotnými prístrojmi. Vďaka nim dokážeme rozšíriť naše služby pre ešte lepšiu zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a prevenciu.