O doktorke

MUDr. Niké Makarová

Po štúdiu na lekárskej fakulte v Košiciach pracovala na psychiatrickom oddelení NsP Bardejov. 1.atestáciu urobila v r. 2000 a druhú v roku 2009. Medzitým pracovala na psychiatrickej ambulancii nemocnice Stropkov, Bratislava a v psychiatrickej liečebni nemocnice vo Svidníku, vyše roka ako posudkový lekár ÚPSVaR, pobočka Snina.

Od r. 2007 som na ambulancii v Snine, na Strojárskej ulici, kde som mohla spoznať a pomôcť stovkám pacientov rôznych vekových kategórii.

Niké Makarová