MUDr. Peter Makara

Všeobecný lekár
pre dospelých

MUDr. Niké Makarová

Psychiatrická
ambulancia